a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
ANAMUR BELEDİYE MECLİSİ HAZİRAN AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Başkan  Yardımcısı Ahmet Çetin'in başkanlığında,  2019 Yılı haziran ayı meclis toplantısı   Belediye Meclis salonunda yapıldı. Başkan yardımcısı Ahmet Çetin’in  konuşması ve yoklamayla başlayan haziran  ayı meclis toplantısının gündemi şöyle; 

-5393 sayılı kanun 22.maddesi gereği mayıs ayı Meclis toplantısında alınan karaların, kara suretlerinin meclis üyelerine dağıtımı gerçekleşti ve oy birliği ile kabul edildi.

- 3194 sayılı imar kanunun 10.maddesi gereği hazırlanmış olan 5 yıllık imar programının görüşülmesi üzere bir üst komisyona havale edildi.

-5393 sayılı kanun 18.maddesinin 1. Bendine göre kadro değişikliği  meclisin yetkisinde olup; 4. Derecelik destek hizmetleri  müdürlüğü kadrosunun ihtiyaca binaen 1.dereceye düşürülmesi hususunun görüşülmesi  oylamaya sunuldu. 4 evet 7 ret 14 çekimser ile reddedildi.

-Mayıs ayı meclisinde gündeme alınıp görüşülen ve görüşmeler sonucunda kurulan komisyonun kurulacak olan balık çiftlikleri ve mermer ocağı ile ilgili hazırlıkları raporun meclisçe görüşüldü, ve ortak metin imzalandı.

Haziran ayı meclis toplantısında ek gündem maddeleri şöyle gerçekleşti;

1.Danıştay 6.dairesinin 2017/4842-2017/4783-2017/4840-2017/7567 sayılı kararları ile imar yönetmeliğinin yürütmesi durdurulan ruhsata ilişkin maddeleri nedeni iye inşaat ruhsatı düzenlenmesi işlemlerinde tereddüt ve belirsizliğe düşülmüştür.

Büyükşehir ve belediyemizin imar yönetmeliğinin olmaması inşaat ruhsatı verilesinde engel teşkil etmektedir.

         Sonuç olarak büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak oluşturulacak bir komisyon çerçevesinde imar yönetmeliği hazırlanması yönünde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne öneri- tavsiye nitelikli bir karar alınması,

2- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değiştirilebilir hükümleri ile ilgili, yapılaşma koşullarına yönelik, plan notu eklenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi hususu oy birliği ile bir üst komisyona havale edildi.

Haziran ayı meclis toplantısı dilek temenniler ile son buldu.