a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
2019 AĞUSTOS AYI MECLİSİ 10. BİRLEŞİM 1.OTURUM

02.Temmuz.2019

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’ın başkanlığında meclis  Açılış Konuşması ile başladı. 5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği Temmuz Ayı ve Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis toplantısında alınan kararların, karar suretlerinin meclis üyelerine dağıtımı ile devam etti. Ağustos ayı meclisin gündemi şöyle gerçekleşti;

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 04.09.09.00 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetleri Fonksiyonel sınıflandırması gider bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununu 71. Maddesi gereği kurulan Anamur Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinin gider ve gelir bütçeleştirilmesi için 372.000,00 TL Ek ödenek verilmesi konusunda, Mecliste görüşüldü ve oy birliği ile gündeme alındı.

24.07.2019 tarih ve 9272 sayılı dilekçede motor no:340008259 şase no :129169 07 E 0731 plakalı FIAT marka Ticari adı 5546 Traktör(TARIM)'ün Necati ARI tarafından Anamur Belediye Başkanlığımıza hibe edilmesi istenmektedir.237 sayılı taşıt kanunu gereğince belediyemize devir işlemlerinin gerçekleşmesi için aracın şartsız hibe olarak belediyemize kabulü hususunda belediye meclisimizce karar alınması.Oy birliği ile gündeme alındı.

Görüşülmesi Ağustos Ayı Meclisine ertelenen, Yeşilyurt Mahallesi 232 ada 3-6 parsel (Akdeniz İlkokulu) güneyinde bulunan park alanına “Gülşen-Abdulnasır Aydın Parkı) isminin verilmesi konusunun meclisce  görüşüldü ve oy çokluğu ile karara bağlandı.