a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Duyuru

Anamur ilçesi iskelemahallesi 941 ada 4 ve 1058 ada 1 parselleri kapsayan alanda Anamur Belediye Encümeninin 07.01.2020 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen 3194 Sayılı İmar kanununun 18. maddesi uygulaması işlemi Anamur Belediyesi İmar Müdürlüğü katında 05.02.2020 - 05.03.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.