a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Duyuru

  Anamur İlçesi Sultanalaaddin Mahallesi 1169 ada 1,2,3,12,16,17,18 nolu parselleri kapsayan alanda Anamur Belediye Encümeninin 25.02.2020 tarih, 51 sayılı kararı ile kabul edilen 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi uygulaması işlemi Anamur Belediyesi İmar Müdürlüğü katında 10.03.2020 – 10.04.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.