a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

                                     BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

                                       ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

1-Kurumun Adı

:ANAMUR  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

A) Adresi

: Yeşilyurt Mah.29 Ekim Cad./Anamur

B) Telefon ve Faks Numarası

: (324)8141115 – (324) 8142016

C) Elektronik Posta Adresi

: insankaynaklari@anamur.bel.tr.

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü (4734 sayılı Kanuna Tabi değildir)

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

: 144+10=154

5-Kurum Personelinin Aylık Toplam Nakit Akışı

: 2023 Yılı için 3.540.000TL.Yıllık:42.480.000TL.

 2024 yılı için 4.956.000TL.Yıllık:59.472.000TL.

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: Anamur  Belediyesi AR-GE Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

: 25/05/2023 Perşembe günü saat 10:00

8-İhale İlanı Tarih ve Saati

: 09/05/2023 Salı saat 10:00

          Banka Promosyonu İhale Komisyonu: 09/05/2023 Salı günü saat 10.00’ da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ilgili bankalara; Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.
Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler İnsan Kaynakları Müdürlüğünden temin edilebilir.
3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.
4-Teklifler, en geç 25/05/2023 Perşembe  günü, saat 10:00’ e kadar Anamur Belediyesi ARGE salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek, komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklif üzerinden başlamak üzere komisyonca şartları uygun görülen bankalar arasında, açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU          

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

 

Fatma AYDIN

Mehmet AFACAN

Meltem Ceren GÜLENER

Kerim TORU

Mürşit AYDIN

İnsan Kay. Ve Eğt. Md.

Mali Hizmetler Md.V.

İnsan Kaynakları Personeli

Türk Yerel Hiz.Sen Temsilcisi

Hizmet-İş Sendikası Temsilcisi

Ek:
1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi
2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu
3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu