a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
13.05.2016 tarih ve 458 sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi kararı hakkında

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 21/07/2015 tarih ve 786 sayılı kararı ile onanmış Anamur-Ören-Çarıklar-Bozdoğan Revizyon İmar Planı’na yapılan 26 adet itirazdan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 1146 sayılı kararı ile kabul gören ve yeniden düzenlenmesi kararı alınan 39 föy numaralı uygulama imar planı tadilatı için askı süresi içerisinde yeniden itiraz yapılmış olup Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13/05/2016 tarih ve 458 sayılı kararı ile tadilen onaylanmış plan; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33 maddesi gereği resmi internet sitemizle birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda eşzamanlı olarak 28/06/2016-27/07/2016 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil olmak üzere 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.